DVOŘÁK, Radim. Porovnání volně dostupných softwarů pro výpočet parametrů elektrické sítě [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205708. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Michal Ptáček.

Uložit do Citace PRO