RADVANOVÁ, Tereza. Kontrola nešetrného zahřívání medů pomocí technik HPLC a MAS. Online, Bakalářská práce, vedoucí Pavel Diviš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205720. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO