ZEZULA, Benjamin. Akustická detekce špačků pomocí umělé inteligence [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205727. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Marcoň.

Uložit do Citace PRO