HANÁK, Tomáš. Návrh algoritmů pro kontinuální systém měření jakosti páry [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205732. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Holcman.

Uložit do Citace PRO