KRMELA, Jan. Detekce paroxysmální fibrilace a flutteru síní. Online, Bakalářská práce, vedoucí Radovan Smíšek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205739. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO