LORKOVÁ, Ema Marta. Metody analýzy pangenomu u bakteriálních populací [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205741. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Markéta Nykrýnová.

Uložit do Citace PRO