MORÁVKOVÁ, Dalena. Identifikace variability v celogenomových sestaveních. Online, Bakalářská práce, vedoucí Vojtěch Bartoň. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205743. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO