TESÁK, Filip. Výroba pole zlatých plasmonických nanostruktur pro detekci biomolekul [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205756. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Lednický.

Uložit do Citace PRO