HELEŠICOVÁ, Klára. Vyhledávání transkripčních motivů u nemodelových organismů. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jana Musilová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205760. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO