ŠVESTKOVÁ, Tereza. Komparativní a fylogenetická analýza virů ve FN Brno. Online, Bakalářská práce, vedoucí Markéta Nykrýnová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205761. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO