VOJKŮVKA, Jan. Návrh demonstračního kufru se světelnými zdroji. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jan Škoda. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205783. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO