ŠMEHLÍK, Daniel. Návrh technických opatření v síti NN s velkými zkratovými proudy [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205786. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Michal Ptáček.

Uložit do Citace PRO