ŠNAJDR, Ladislav. Implementace systému objednávání obědů v ERP K2 [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205797. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Milena Krhutová.

Uložit do Citace PRO