JALŮVKOVÁ, Markéta. Soubor demonstračních úloh pro předmět Úvod do kybernetiky [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205803. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miroslav Jirgl.

Uložit do Citace PRO