HOUDEK, Vojtěch. Asset Administration Shell pro operátora. Online, Bakalářská práce, vedoucí Ondřej Baštán. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205814. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO