HÁJKOVÁ, Věra. Analýza procesu stlačování vzduchu jako úložiště energie v systému Ansys Fluent. Online, Bakalářská práce, vedoucí Jiří Maxa. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205821. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO