FEILHAUER, Jaromír. Univerzální LED zdroj pro testování vlastností světlovodů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205828. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Lukáš Novák.

Uložit do Citace PRO