MIKULÁŠTÍK, Petr. Zabezpečovací systémy. Online, Bakalářská práce, vedoucí Miloš Šeda. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205844. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO