WEISS, Vlastimil. Měření lokální fáze metapovrchů pomocí digitální holografické mikroskopie [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205849. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Dvořák.

Uložit do Citace PRO