KEJVAL, Dan. Vodíkové palivové články. Online, Bakalářská práce, vedoucí Václav Píštěk. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205865. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO