HOBŽA, Jakub. Realizace automatizovaného konvertoru tabulek do LATEX. Online, Bakalářská práce, vedoucí Kamil Staněk. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205866. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO