KRAMÁŘ, Jan. Pokročilé techniky SPM měření elektrických vlastností materiálů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205878. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Michal Pavera.

Uložit do Citace PRO