KOTRYS, Kryštof. Hledání guaninových kvadruplexů v DNA pomocí rozhodovacích stromů. Online, Bakalářská práce, vedoucí Patrik Kaura. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205885. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO