BEDNÁŘ, Jaroslav. Zápustkové kování příruby. Online, Bakalářská práce, vedoucí Marek Štroner. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205891. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO