KLUS, Michal. Měření a analýza elektroencefalogramu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2059. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladimíra Kubicová.
Uložit do Citace PRO