HLAVÁČEK, Jiří. Metody snížení dopravního kolapsu uvnitř velkých měst [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205922. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Kamil Řehák.

Uložit do Citace PRO