SILNÝ, Marek. Analýza rozmístění sběrných míst a kontejnerů pro komunální odpady [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205936. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vlastimír Nevrlý.

Uložit do Citace PRO