HERZÁNOVÁ, Kristína. Detekce fragmentů DNA/RNA pomocí grafenového senzoru a vliv horního elektrolytického hradla [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Bartošík.

Uložit do Citace PRO