GERŠL, David. Význam a výpočet matematické konstanty. Online, Bakalářská práce, vedoucí Monika Dosoudilová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205947. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO