FRANĚK, Jiří. Návrh online marketingové kampaně společnosti expandující na zahraniční trh [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205954. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.

Uložit do Citace PRO