RUSŇÁKOVÁ, Alexandra. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205961. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dostál.

Uložit do Citace PRO