HLAVÁČIK, Jakub. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím modelu START. Online, Diplomová práce, vedoucí Alena Kocmanová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205976. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO