MIKULČÍK, Ondřej. Obchodní strategie na mezinárodním trhu software [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205980. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Luňáček.

Uložit do Citace PRO