VOTAVA, Jaroslav. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení. Online, Diplomová práce, vedoucí Helena Hanušová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/205985. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO