SEČKA, Vojtěch. Mezinárodní marketingový mix vinařství pro vstup na polský trh. Online, Diplomová práce, vedoucí Lucie Kaňovská. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206011. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO