SKOTÁKOVÁ, Adéla. Návrh marketingové komunikace pro vybranou společnost vstupující na zahraniční trh. Online, Diplomová práce, vedoucí Lucie Kaňovská. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206014. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO