BRODŇANSKÝ, Erik. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206015. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.

Uložit do Citace PRO