HRUBOŠ, Roman. Expanze vybraného podniku na slovenský trh. Online, Diplomová práce, vedoucí Vít Chlebovský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206022. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO