ZAPLETALOVÁ, Veronika. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Online, Diplomová práce, vedoucí Roman Ptáček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206026. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO