MARCINOV, David. Posouzení finanční situace podniku s predikcí vybraných ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206048. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.

Uložit do Citace PRO