ŠULEKOVÁ, Petra. Návrh marketingového mixu vybraného podniku v mezinárodním prostředí. Online, Diplomová práce, vedoucí František Milichovský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206057. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO