KŘÍŽOVÁ, Denisa. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu. Online, Diplomová práce, vedoucí Vojtěch Bartoš. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206061. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO