ZATLOUKALOVÁ, Nikola. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206062. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.

Uložit do Citace PRO