SKŘIVÁNKOVÁ, Martina. Návrh marketingového mixu vybraného podniku na trhu v Polsku. Online, Diplomová práce, vedoucí František Milichovský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206063. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO