HOANG, Dieu Linh. Zhodnocení finanční situace mezinárodně působícího podniku a návrhy na zlepšení v problémových oblastech [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206065. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.

Uložit do Citace PRO