URBÁNKOVÁ, Andrea. Návrh expanze společnosti na vybraný zahraniční trh. Online, Diplomová práce, vedoucí Iveta Šimberová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206073. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO