NOVÁKOVÁ, Adéla. Rozvoj obchodních aktivit pro firmu realizující stínící techniku. Online, Diplomová práce, vedoucí Iveta Šimberová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206074. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO