KUČERA, Michal. Návrh projektu mapového portálu v DSO [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206076. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.

Uložit do Citace PRO