ŠREKOVÁ, Veronika. Marketingová komunikace společnosti při vstupu na zahraniční trh. Online, Diplomová práce, vedoucí Pavel Mráček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206079. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO