BENEŠ, Ondřej. Aktuální vývoj emisních norem v EU a jejich dopad na ekonomické řízení vybrané společnosti. Online, Diplomová práce, vedoucí Marek Zinecker. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/206087. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO